PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil te veel geheven precariobelasting teruggeven aan alle inwoners

Ronde Venen Belang (RVB) en VVD hebben deze week in een persbericht laten weten een bedrag van 1,5 miljoen euro aan geheven precariobelasting terug te willen geven aan inwoners en bedrijven via een verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB). PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het idee om geld terug te geven aan de inwoners sympathiek, maar zet haar vraagtekens bij de manier waarop RVB en VVD dit willen doen.

“Het kan niet zo zijn dat geld dat door alle inwoners via de energierekening is opgebracht, via de OZB wordt teruggegeven aan alleen woningeigenaren. Dat is geld overhevelen van huurders naar woningbezitters. En hoe duurder de woning, hoe meer je terugkrijgt. Op deze manier is het een omgekeerde ‘Robin Hood-actie’ en daar kunnen wij niet aan meewerken”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

De Ronde Venen heft sinds 2016 jaarlijks zo’n 2 miljoen euro aan precario bij netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens. Deze precario wordt geheven op leidingen en kabels die boven, op of onder grond van de gemeente lopen. De belasting wordt door Stedin en Vitens doorberekend in de water- en energierekening van inwoners en ondernemers. Landelijk ontstond er vorig jaar discussie over deze vorm van belastingheffing. Hierdoor was het onduidelijk of de gemeente de geheven belasting mocht houden. Daarom is besloten om de geheven belasting in depot te houden tot deze niet meer betwist kon worden. Dat is nu het geval.

Het geheven bedrag aan precariobelasting heeft nog geen bestemming. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil graag meedenken over hoe we dit bedrag ten goede kunnen laten komen aan alle inwoners. Dat gebeurt niet als we de OZB verlagen.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Als we besluiten het geld terug te willen geven, dan moet dat op een manier waarbij iedereen die heeft betaald geld terugkrijgt en niet alleen woningeigenaren. Anders is het niet meer dan een villasubsidie.”