PvdA/GroenLinks stelt permanent algeheel vuurwerkverbod voor

PvdA/GroenLinks wil graag een algeheel vuurwerkverbod in De Ronde Venen. Al jaren pleiten medici en hulpverleners voor een verbod, vanwege het grote aantal gewonden dat jaarlijks in het ziekenhuis belandt. Doordat de zorg overbelast is als gevolg van de coronacrisis is voor afgelopen en voor komende jaarwisseling landelijk tot een vuurwerkverbod besloten. Wat PvdA/GroenLinks betreft wordt dat verbod gemeentelijk doorgezet naar volgende jaren en is het afsteken van vuurwerk alleen nog mogelijk op vooraf bepaalde locaties, het liefst met georganiseerde vuurwerkshows.

PvdA/GroenLinks bracht het vuurwerkverbod aan de orde bij de vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

“Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor slachtoffers, waaronder vaak ook omstanders, en zorgt voor overlast voor mens en dier door het geluid en fijnstof. Het is tijd om te kiezen voor een fijne en veilige jaarwisseling voor iedereen!”

Voordelen vuurwerkverbod
Bij de jaarwisseling 20/21 was er voor het eerst sprake van een algeheel vuurwerkverbod. De effecten daarvan waren duidelijk, er waren 70% minder slachtoffers dan andere jaren. Dan gaat het om oogletsel, ernstige gehoorbeschadiging of verminkte lichaamsdelen. Maar ook het fijnstof zorgt voor overlast. Veel mensen met longaandoeningen beleven een benauwde jaarwisseling. De zware metalen zorgen voor milieuvervuiling en de harde knallen veroorzaken bij veel (huis)dieren angstige momenten. Ook durven veel mensen vanwege het vuurwerk de straat niet op om hun buren gelukkig nieuwjaar te wensen.

Landelijke regelgeving komt er niet, men wil dat gemeenten zelf beslissen.
Landelijk wil men geen regels opstellen voor een permanent algeheel vuurwerkverbod, alleen een tijdelijk in verband met de coronacrisis. Het Rijk laat het aan gemeenten over om het lokaal te regelen. Dat gebeurt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In De Ronde Venen was tot nu toe geregeld dat het afsteken van vuurwerk in de hele gemeente is toegestaan, behalve op locaties die door het college van Burgemeester en Wethouders zijn aangewezen: zogeheten vuurwerkvrije zones. In De Ronde Venen werden deze zones echter nooit aangewezen, ondanks oproepen van PvdA/GroenLinks en inwoners daartoe in het verleden.

Algeheel vuurwerkverbod
PvdA/GroenLinks en de Seniorenpartij stelden daarom voor om de regel om te draaien en een algeheel vuurwerkverbod in te stellen, behalve op door het college vooraf aangewezen plaatsen. Dat biedt mogelijkheden om het afsteken van consumentenvuurwerk wel toe te staan op locaties waar dat veilig kan. ChristenUnie-SGP wees in dit verband op lokale vuurwerkverenigingen, waarin de buurt zich kan organiseren.

Het voorstel van PvdA/GroenLinks en Seniorenpartij kreeg alleen steun van ChristenUnie-SGP en heeft het in de gemeenteraad dan ook niet gehaald. Dat andere partijen het niet steunden vindt PvdA/GroenLinks vreemd, gezien het laatste opinieonderzoek van EenVandaag, waaruit blijkt dat een meerderheid van hun kiezers een permanent vuurwerkverbod een goede zaak zou vinden.

Raadslid Esther Grondijs: “Het is jammer dat ons voorstel het niet gehaald heeft. Maar volgende ronde nieuwe kansen. Wij blijven strijden voor een fijne én veilige jaarwisseling voor iedereen!”