PvdA/GroenLinks stelt vragen over duurzamere sportvelden

Recent stond er een blog van een inwoner in De Groene Venen over de duurzaamheid van kunstgrasvelden. De productie en recycling van kunstgrasvelden kent uitdagingen, maar ook het type infill (de vulling) is bepalend voor de duurzaamheid en het effect op het milieu. PvdA/GroenLinks wil dat er voor duurzame opties gekozen wordt en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Raadslid Monique Prins: “Het is ontzettend belangrijk dat je in de buurt kunt sporten, zoals bij de voetbal- of hockeyclub. Daarvoor zijn goede accommodaties en sportvelden belangrijk. De gemeente doet hiervoor een groot deel van de investeringen. PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk dat we dat zo duurzaam mogelijk doen, en dus kiezen voor écht gras of een kunstgrasveld met een duurzamere vulling, zoals kurk of suikerrietstengels. We zijn benieuwd naar het antwoord van het college op onze vragen!”

Hockey en voetbal
In De Ronde Venen worden kunstgrasvelden met name aangelegd voor voetbal- en hockeyclubs. Voor hockey is het spelen op kunstgras inmiddels de standaard. Voor voetbal heeft écht gras over het algemeen de voorkeur, maar het nadeel is dat deze velden jaarrond minder capaciteit hebben en dat er voor dezelfde uren sporten dan ook meer velden nodig zijn. Daarom worden er ook kunstgrasvelden bij voetbalclubs aangelegd.

Type vulling
In het verleden werden kunstgrasvelden vaak gevuld met rubbergranulaat, gemaakt van vermalen autobanden. Een aantal jaar terug werd echter bekend dat dit rubbergranulaat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Sindsdien is De Ronde Venen overgestapt op TPE, dit is een recyclebaar plastic. Het risico hiervan blijft echter dat de vulling van het veld af meegenomen wordt en in het milieu terecht komt.

PvdA/GroenLinks wil graag dat de aanleg van (kunst)grasvelden zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zo kan er bij kunstgrasvelden gekozen worden voor een andere vulling, zoals suikerrietstengels. Verder is het ook belangrijk dat rondom velden een opstaande rand aanwezig is en bijvoorbeeld schoenborstels om schoenen schoon te maken.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks heeft in schriftelijke vragen aan het college gevraagd hoeveel ‘normale’ en kunstgrasvelden er momenteel in De Ronde Venen zijn voor voetbal en hockey, wat de huidige staat daarvan is, wat de huidige vulling is en wanneer velden vernieuwd worden.

Verder vraagt de partij welke maatregelen er zijn genomen om uitloop van de vulling te beperken en of het mogelijk is om extra maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Als laatste vraagt de partij welke mogelijkheden het college ziet om bij vernieuwing of aanleg van nieuwe velden, dit zo duurzaam mogelijk te doen.