PvdA/GroenLinks stelt vragen over gedogen omgekeerde vlaggen

Op verschillende plekken in de gemeente De Ronde Venen hangen Sleeswijk-Holstein vlaggen, of wel omgekeerde Nederlandse vlaggen. De vlaggen zijn opgehangen als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het bevestigen van objecten aan gemeentelijke eigendommen, zoals lantaarnpalen, wordt door de gemeente tot nu toe gedoogd. Rijkswaterstaat heeft echter besloten om de vlaggen langs Rijkswegen in het kader van verkeersveiligheid te verwijderen. PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het staat eenieder vrij om te protesteren, maar een protest moet niet leiden tot gevaarlijke situaties voor anderen. De vlaggen aan lantaarnpalen kunnen zorgen voor afleiding in het verkeer of wanneer ze losraken gevaarlijke situaties veroorzaken. Daarbij betekent het nu gedogen van deze actie, dat het beeld ontstaat dat in de toekomst vergelijkbare acties ook gedoogd zullen worden.”

Protest tegen het stikstofbeleid
Het door het Rijk aangekondigde stikstofbeleid brengt voor agrariërs grote onzekerheid met zich mee. Jarenlang is door de overheid ingezet op schaalvergroting, maar het is ook al jaren duidelijk dat dat geen duurzaam toekomstmodel is. Plant- en diersoorten verdwijnen en de natuur staat er slecht voor. Het is dan ook noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden. Wat dat per gebied precies betekent werkt de provincie samen met agrariërs uit in de ‘gebiedsgerichte aanpak’ die in de eerste helft van volgend jaar verwacht wordt.

Omgekeerde Nederlandse vlag
In de tussentijd is de onzekerheid reden voor protesten, door onder andere het ophangen van de omgekeerde Nederlandse vlag aan onder meer lantaarnpalen. Het is echter niet toegestaan om objecten vast te maken aan gemeentelijke eigendommen. Dit kan een risico vormen voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld doordat de objecten losraken en op de weg of auto’s terecht komen of doordat het zorgt voor afleiding in het verkeer.

Schriftelijke vragen
De gemeente treedt voor alsnog echter niet handhavend op. PvdA/GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De partij wil onder meer weten of het klopt dat het college niet handhaaft en zo ja, op basis van welke criteria ze tot dat besluit is gekomen. Verder wil de partij weten of het college, net als Rijkswaterstaat, vindt dat de vlaggen een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Zo niet, waarop baseert de gemeente dat? Daarnaast wil de partij weten wie er verantwoordelijk is wanneer er toch een ongeluk plaatsvindt, bijvoorbeeld bij het losraken van zo’n vlag.

Ook wil de partij weten of het nu gedogen van vlaggen en banners de deur openzet voor ‘ludieke’ protestacties van andere actiegroepen in de toekomst die dan ook gedoogd moeten worden en of het college dat een wenselijke ontwikkeling vindt. Als laatste vraagt PvdA/GroenLinks of het college bereid is de vlaggen om deze redenen te verwijderen. 

Pieter Kroon: “Het is belangrijk dat de overheid duidelijk en consistent is. Dat betekent dat als iets niet is toegestaan, dat de gemeente ook handhaaft. Dat mag je van de overheid verwachten. Wat PvdA/GroenLinks betreft worden de vlaggen dan ook weggehaald.”