PvdA/GroenLinks stelt vragen over opnemen zonnepanelen in de WOZ-waarde

Er is landelijk de nodige discussie over de vraag of zonnepanelen een vast onderdeel zijn van een woning en daarom wel of niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning. Deze waarde is bepalend voor onder meer de hoogte van de OZB-belasting. PvdA/GroenLinks vindt dat dit onjuist is, en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Warner Bruins Slot: “De Staatssecretaris heeft in 2014 het besluit genomen dat zonnepanelen roerende zaken zijn, en dus niet meegenomen moeten worden in de WOZ-waarde van een woning. De Waarderingskamer, die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ, vindt dat gemeenten niet op eigen houtje kunnen beslissen of ze de zonnepanelen wel of niet meenemen. Volgens ons doen gemeenten dat ook niet op eigen houtje, maar op last van de Staatssecretaris van Financiën die over de uitleg van de Wet WOZ gaat.”

Zonnepanelen in de WOZ
Eigenaren van een gebouw betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB-belasting) aan de gemeente. Dit is een percentage van de waarde van de woning, de zogenaamde WOZ-waarde. Wanneer je zonnepanelen op je dak legt, kan dit de woning meer waard maken en daarom stellen sommigen dat deze als ‘onroerende’ zaak meegenomen moeten worden bij het bepalen van de waarde van de woning. Tegelijkertijd liggen zonnepanelen veelal los op het dak, en kun je deze bij verhuizing meenemen en dus kun je stellen dat het een roerende zaak is. Omdat hier onduidelijkheid over bleef bestaan heeft de Staatssecretaris in 2014 de zekerheid gegeven dat zonnepanelen ‘roerende zaken zijn en dus niet meegenomen moeten worden in de WOZ-waarde.

Schriftelijke vragen
Nu blijkt echter dat veel gemeenten zonnepanelen toch meenemen in de WOZ-waarde, op advies van de Waarderingskamer. Middels schriftelijke vragen heeft PvdA/GroenLinks aan het college gevraagd of zonnepanelen ook in De Ronde Venen meegenomen worden in de WOZ-waarde. En zo ja, of mensen dat ook kunnen zien in het taxatierapport. Zo niet, dan moet dat zichtbaar gemaakt worden, vindt de fractie. Een bezwaar tegen een dergelijke beschikking is volgens PvdA/GroenLinks namelijk kansrijk. Mochten zonnepanelen meegenomen zijn, dan wil PvdA/GroenLinks dat dat vanaf volgend jaar niet meer gebeurt.

Warner Bruins Slot: “We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college. We hopen dat de zonnepanelen niet in de WOZ-waarde meegenomen zijn. Maar in ieder geval moeten inwoners daar goed over geïnformeerd worden.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.