PvdA/GroenLinks stelt vragen over terugdringen afval in milieu

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft aan het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen gevraagd wat ze doet om (zwerf)afval in het milieu te voorkomen. Zo wil de fractie onder meer weten of het college bereid is meer afvalbakken te plaatsen en een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “De plastic soep is een bekend voorbeeld van wat er kan gebeuren als afval in het milieu terecht komt. Dat moeten we dan ook zoveel mogelijk voorkomen. Dat begint met bewustwording door goede communicatie, gevolgd door praktische maatregelen, als het plaatsen van voldoende afvalbakken, maar ook door bijvoorbeeld geen ballonnen meer op te laten en minder plastic te gebruiken.”

Afval slecht voor natuur en milieu
Voor veel inwoners is afval in de buitenruimte een grote ergernis. Dan gaat het bijvoorbeeld om blikjes, flesjes en andere (plastic) verpakkingen. Naast dat het een vervelend beeld geeft, heeft dit ook negatieve effecten op de natuur. Zo krijgen dieren bijvoorbeeld plastic binnen en raken ze verstrikt in het afval. Wanneer afval niet wordt opgeruimd, blijft dit tientallen tot honderden jaren in het milieu achter.

Schriftelijke vragen
Om afval in het milieu zoveel mogelijk terug te dringen wil de fractie van PvdA/GroenLinks dat het college van B&W maatregelen neemt. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo wil de fractie weten wat het college op dit moment doet om afval in het milieu terug te dringen en welke mogelijkheden het college ziet om hier meer aan te doen. Bijvoorbeeld het plaatsen van meer afvalbakken.

Ook wil de fractie weten of het college bereid is om de raad een voorstel te doen voor het verbieden van het oplaten van ballonnen. Deze blijven namelijk, ook als ze biologisch afbreekbaar zijn, lang in het milieu achter. Daarnaast wil de fractie weten of het college in overleg wil met organisatoren van evenementen om het gebruik van plastic terug te dringen. Als laatste wil de fractie weten of het gebruik van lachgas een probleem vormt in De Ronde Venen en zo ja, of het college bereid is een verbod op het gebruik in te stellen. De patronen waar het lachgas in zit, worden namelijk vaak op de grond gegooid en daarnaast is lachgas een zeer sterk broeikasgas.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.