PvdA/GroenLinks wil de bezuiniging op de Bibliotheek volledig van tafel

PvdA/GroenLinks wil dat de bezuiniging op de Bibliotheek volledig van tafel gaat. Als deze bezuiniging doorgaat, zal in ieder geval de vestiging in Wilnis sluiten. Dit blijkt uit het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. Dat is echter maar een derde van de voorgestelde bezuiniging. Zelfs met de sluiting van de Bibliotheek in Wilnis blijft er nog zo’n 40.000 euro te bezuinigen die op een andere manier gerealiseerd moet worden. Dat is niet alleen onwenselijk, maar ook onrealistisch.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Deze bezuiniging zorgt voor verdere kaalslag van de Bibliotheek, sinds 2012 is er al 140.000 euro op de Bibliotheek bezuinigd. Het nu nog verder bezuinigen, onder meer door het sluiten van de vestiging in Wilnis, is voor ons onacceptabel. In oktober vorig jaar deden wij al het voorstel om de bezuiniging volledig te schrappen, begin juni deden we dat opnieuw. Deze voorstellen haalden het toen niet, maar nu in ieder geval ook D66 pleit voor het behoud van de Bibliotheek in Wilnis lijkt het tij te keren. Hopelijk is driemaal dan ook scheepsrecht!”

Driemaal is scheepsrecht
Bij de begroting voor 2021 dook de nieuwe bezuiniging op de Bibliotheek voor het eerst op. Er zou vanaf 2022 maar liefst 65.000 euro op de Bibliotheek bezuinigd moeten worden, zo’n 10%. Toen was al duidelijk dat dat sluiting van tenminste één van de vier vestigingen in De Ronde Venen zou betekenen. Destijds deed PvdA/GroenLinks het voorstel om de bezuiniging van tafel te halen, helaas werd het amendement door tegenstemmen van CDA, VVD en D66 verworpen.

In mei van dit jaar stelde PvdA/GroenLinks opnieuw voor om de bezuiniging te schrappen, maar wederom stemden CDA, VVD, D66 en dit keer ook ChristenUnie-SGP tegen. Wel werd besloten om de effecten van de bezuiniging in beeld te brengen vóór de vaststelling van de begroting voor 2022.

Bezuiniging van tafel
Inmiddels is dat beeld er. Het college stelt voor om in ieder geval de vestiging in Wilnis te sluiten, goed voor op papier een bezuiniging van ruim 18.000 euro. Dan gaat het vooral om huurkosten. De vraag is echter of dit de gemeente echt kosten bespaart, omdat de huur aan de Willisstee betaald wordt. Als de Willisstee deze inkomsten kwijtraakt, en er geen alternatieve huurder komt, is de kans aanwezig dat de Willisstee voor dit exploitatietekort bij de gemeente zal aankloppen. Hoe de rest van de bezuiniging op de Bibliotheek gerealiseerd moet worden is nog onduidelijk, terwijl deze vanaf januari 2022 al in zou gaan. Uit de analyse van de Bibliotheek blijkt dat het water hen tot aan de lippen staat.

Pieter Kroon: “Als deze bezuiniging wordt doorgezet, hoort de Bibliotheek in De Ronde Venen bij de minst gefinancierde bibliotheken van het land. Beslist niet iets om trots op te zijn. Het gaat ten koste van de toegankelijkheid en dienstverlening van de Bibliotheek. Voor het tenminste in stand houden van de huidige dienstverlening moet de bezuiniging dan ook volledig van tafel. PvdA/GroenLinks zal dat dan ook opnieuw voorstellen!”