PvdA/GroenLinks wil glasvezel in de hele gemeente De Ronde Venen

PvdA/GroenLinks wil dat in de hele gemeente De Ronde Venen glasvezel wordt aangelegd. Dat leek afgelopen jaren voor het buitengebied te gaan gebeuren, maar begin 2021 besloot DELTA Fiber eenzijdig alle gesloten contracten met de inwoners én het convenant met de gemeente op te zeggen. DELTA heeft daarmee afspraken gemaakt die niet zijn nagekomen. PvdA/GroenLinks heeft daarom aan het college gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de contractbreuk aan te vechten en wat de gemeente kan doen om de aanleg van glasvezel in de hele gemeente alsnog van de grond te krijgen.

Raadslid Esther Grondijs: “Het eenzijdig opzeggen van het contract vind ik onverteerbaar. Ondertussen is dezelfde partij wel begonnen met de vraagbundeling voor aanleg van glasvezel in Mijdrecht en Wilnis, blijkbaar zien ze daar wel brood in. Daarmee halen ze de krenten uit de pap en laten ze het buitengebied links liggen. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

Aanleg glasvezel buitengebied
Op 1 november 2017 tekende Glasvezel Buitenaf, later DELTA Fiber, met de gemeente het convenant ‘Aanleg Glasvezel Buitengebied’. Op 17 februari 2021 besloot DELTA Fiber echter eenzijdig te stoppen met de aanleg van glasvezel in De Ronde Venen. Met die korte mededeling werden inwoners van het buitengebied van zowel Ouder-Amstel, Stichtse Vecht als De Ronde Venen in de kou gezet. Sindsdien zijn de betreffende gemeenten samen op zoek naar een nieuwe partij om glasvezel in het buitengebied aan te leggen.

Krenten uit de pap
Ondertussen heeft DELTA Fiber besloten een vraagbundeling te starten voor de dorpen Mijdrecht en Wilnis. Als er genoeg geïnteresseerden zijn, willen ze daar beginnen met de aanleg van glasvezel. Het buitengebied valt hier buiten. Daarmee haalt DELTA de krenten uit de pap, en laat zij het buitengebied aan haar lot over. PvdA/GroenLinks heeft de voorkeur om een partij te kiezen die zowel alle dorpen als het buitengebied van snel internet wil voorzien.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen. De partij wil dat de gemeenteraad het contract kan inzien dat destijds met DELTA Fiber is gesloten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zij wil weten welke mogelijkheden het college ziet om de eenzijdige opzegging van dit contract aan te vechten, al dan niet in samenwerking met de andere getroffen gemeenten, Stichtse Vecht en Ouder-Amstel. Als deze mogelijkheden er zijn, wil PvdA/GroenLinks weten of het college bereid is dit ook te doen.

Verder wil de partij weten of het mogelijk is om bedrijven die glasvezel aan willen leggen in de gemeente, tot voorwaarde gesteld kan worden ook glasvezel aan te leggen in het buitengebied en anders geen instemming te verlenen. Als laatste wil de partij weten wat het college kan doen om de aanleg van glasvezel in zowel dorpen als buitengebied te versnellen. Zoals het er nu uit ziet zullen de meeste dorpen namelijk pas in 2024/2025 door KPN aangesloten worden op glasvezel.

Esther Grondijs: “Snel internet in zowel de dorpen als het buitengebied staat voor PvdA/GroenLinks voorop. Het kan niet zo zijn dat glasvezelbedrijven kiezen voor bepaalde delen van de gemeente en de minder bewoonde delen laten liggen. Snel internet zien wij als een basale nutsvoorziening, en door de toename van thuiswerken is deze nog belangrijker geworden. We verwachten dat de gemeente zich daar vol voor inzet!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.