PvdA/GroenLinks wil klimaatactie voor jongeren van nu en de toekomst

De klimaatcrisis vraagt om een realistische en daadkrachtige aanpak, zodat er ook door de jongeren van nu en die van de toekomst nog fijn gewoond kan worden in De Ronde Venen. Het 18-jarige kandidaat raadslid Matthijs van Bemmel uit Wilnis wil zich daar sterk voor gaan maken.

Matthijs van Bemmel: “De afgelopen jaren heb ik gezien dat de gemeenteraad als puntje bij paaltje komt niet doorzet. Zo is besloten om windmolens in onze gemeente op voorhand uit te sluiten, waardoor de lokale energietransitie onhaalbaar is geworden. Het is dan ook tijd voor klimaatactie, want ook de jongeren van nu hebben recht op een toekomst!”

Klimaatactie
De gemeente wil uiterlijk 2040 klimaatneutraal zijn, maar wat PvdA/GroenLinks het liefst nog eerder. Alleen op deze manier kunnen we de klimaatcrisis het hoofd bieden en als gemeente zelfvoorzienend worden in onze energiebehoefte. Dat betekent allereerst energie besparen. Daarvoor wil de partij inwoners ondersteunen om hun huis te verduurzamen door hen te voorzien van advies op maat met een wijkgerichte aanpak.

Daarnaast is het ook nodig om schone energie op te wekken. PvdA/GroenLinks zet vol in op zonnepanelen op alle daken en nieuwe innovatieve opwekmethoden. Als we dat doen, blijft er een restopgave over die we alleen met zonnevelden en windmolens in kunnen vullen.

PvdA/GroenLinks kiest er dan ook voor om windmolens niet op voorhand uit te sluiten, dat zou namelijk betekenen dat de restopgave alleen met zonnevelden moet. Dat betekent een onbalans in de energielevering: veel energie in de zomer en weinig in de winter. De netbelasting is daarmee 2,5 keer zo groot en slecht aansluitbaar. Het betekent ook een veel groter oppervlak van de gemeente dat met zonnepanelen bedekt zou worden. Met alleen zonnevelden gaan we het dan ook niet halen, dat is de realiteit.

Samen met inwoners
PvdA/GroenLinks wil de energietransitie samen met inwoners vormgeven. Samen per gebied kijken waar zonnevelden en/of windmolens wél mogelijk zijn. Wij willen ervoor zorgen dat de opbrengst maximaal bij inwoners terecht komt, ook bij inwoners die weinig te besteden hebben. Met lokale initiatieven van inwoners en met lokale energiecoöperaties kunnen we dat realiseren.  

Matthijs van Bemmel: “We weten hoe, nu moeten we het samen gaan doen. PvdA/GroenLinks kiest dan ook voor het realistisch aanpakken van de klimaatcrisis. We kunnen niet langer wachten en blijven spelen met de toekomst van zowel jong als oud!”