PvdA/GroenLinks wil meer inzet op begeleiding naar werk

PvdA/GroenLinks vraagt al jaren om meer inzicht in de resultaten van de gemeente voor wat betreft het naar werk begeleiden van mensen en meer inzet voor mensen met een beperking. Tot voor de zomer was daarvoor geen steun in de gemeenteraad en werden voorstellen die daartoe opriepen verworpen, maar vorige week donderdag werd de oproep van PvdA/GroenLinks gesteund middels een raadsbreed aangenomen motie.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat de gemeente nu eindelijk inzichtelijk gaat maken wat de resultaten van het gemeentelijke werkcentrum zijn ten aanzien van het naar werk begeleiden van mensen. We hebben met name zorgen over de groep mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening terecht zou zijn gekomen. Sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de sociale werkvoorziening namelijk gesloten en het is volstrekt onduidelijk wat er met mensen is gebeurd die daarna bij de gemeente hebben aangeklopt voor werk.”

Werkcentrum
De gemeente is verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen in de bijstand. Daarvoor heeft de gemeente een zogenaamd Werkcentrum. Dit is sinds begin dit jaar gevestigd aan de Rondweg in Mijdrecht en hier worden onder meer trainingen gegeven om mensen te helpen aan werk te komen. De groep waar het hier om gaat is echter zeer divers. Zo zijn er mensen die met weinig hulp weer aan het werk komen, maar veruit de grootste groep heeft extra begeleiding nodig bij het vinden van werk en in veel gevallen ook bij het uitvoeren van het werk zelf.

Sociale werkvoorziening
In het verleden kwamen veel van deze mensen aan het werk via de sociale werkvoorziening. Deze werd georganiseerd door PAUW Bedrijven. Sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de sociale werkvoorziening echter op slot gegaan en mochten daar geen nieuwe mensen meer bij. Inmiddels is ook besloten om PAUW Bedrijven op te heffen en de sociale werkvoorziening zelf uit te gaan voeren als gemeente.

Voor de mensen die al voor 2015 gebruik maakten van de sociale werkvoorziening, betekent dat behoud van werk. Het is echter onduidelijk wat er is gebeurd met de mensen die na 1 januari 2015 bij de gemeente hebben aangeklopt. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wordt er namelijk geen inzicht gegeven in wat de gemeente doet om deze groep naar zinvol werk te begeleiden en hoeveel daarvan al naar werk begeleid zijn.

Inzetten op de lastiger bemiddelbare groep
De aangenomen motie vraagt het college om per kwartaal inzichtelijk te maken hoeveel mensen er in- en uitstromen uit de bijstand, en daarbij ook aan te geven of het om mensen gaat met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Als tweede vraagt de motie om duidelijk te maken wat de gemeente doet om mensen naar werk te begeleiden, waar de focus op ligt voor het werkcentrum en voorstellen te doen om meer mensen aan het werk te helpen.

Pieter Kroon: “Wat ons betreft moet de gemeente extra inzetten op het naar werk begeleiden van de grootste groep mensen, die met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder ondersteuning van de gemeente komen zij namelijk moeilijk tot niet aan het werk.”