PvdA/GroenLinks wil wijkgerichte aanpak bij verduurzaming woning

PvdA/GroenLinks wil een gemeentelijke wijkgerichte aanpak waarin per wijk aan de slag gegaan wordt met de verduurzaming van woningen. Dan gaat het om energiebesparing, isolatie, dubbel glas, de aanleg van vloerverwarming en uiteindelijk de overstap naar een (hybride) warmtepomp of gezamenlijke warmteoplossing. Het voorstel dat PvdA/GroenLinks daartoe deed in de gemeenteraad werd helaas niet aangenomen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Inwoners staan voor een grote uitdaging als het gaat om de verduurzaming van hun woning. Voor veel inwoners is het lastig om uit te zoeken wat de juiste maatregelen zijn voor hun woning en dat zorgt ervoor dat nog niet iedereen daar stappen toe zet. Terwijl je met bijvoorbeeld isolatie veel energie en ook geld kunt besparen. Met een wijkgerichte aanpak kunnen we inwoners daarbij helpen!”

Transitievisie warmte
De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de gemeente wil dat woningen op dat moment verwarmd worden zonder fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Om die overstap te maken is het nodig woningen eerst beter te isoleren en vloerverwarming aan te leggen. Daarna kan overgestapt worden op bijvoorbeeld een warmtepomp voor het volledig elektrisch verwarmen van de woning.

Om inwoners daarbij te helpen heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Transitievisie warmte aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin staat dat de gemeente inwoners die hun huis willen verduurzamen, wil ondersteunen om de stap naar verduurzaming en “aardgasvrij-klaar” te maken. Deze ondersteuning bestaat vooral uit informeren en adviseren. PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeente daarmee een afwachtende en weinig stimulerende houding aanneemt.

Wijkgerichte aanpak
PvdA/GroenLinks vindt dat er meer nodig is om inwoners te ondersteunen en stelde daarom in de gemeenteraad voor om een aanpak per wijk te maken waarmee inwoners worden geholpen de stap te nemen naar verduurzaming, het aardgasvrij-klaar en uiteindelijk aardgasvrij maken van de woning.

Dat vraagt om per wijk duidelijk te maken hoe we de huizen in die wijk in de toekomst willen verwarmen. De gemeente heeft hiervoor in 2020 door adviesbureau CE Delft al een eerste analyse per wijk laten opstellen dat hiervoor een goede basis vormt. Vervolgens kunnen inwoners per wijk toegesneden advies krijgen over hoe zij hun type woning het beste kunnen verduurzamen. Dit kan met een individuele oplossing zoals een warmtepomp per woning of met een collectieve oplossing zoals aardwarmte voor een hele wijk. Deze aanpak geeft zekerheid dat je de juiste maatregelen neemt. PvdA/GroenLinks wil dat voor en door inwoners, met ondersteuning van experts en de gemeente, laten organiseren.

Pieter Kroon: “Zo kunnen er gezamenlijk stappen gezet worden en enthousiasmeren inwoners elkaar om aan de slag te gaan. De meeste partijen in de gemeenteraad vinden een wijkgerichte aanpak echter niet nodig en stemde tegen het voorstel. Dat is teleurstellend, omdat we zo kansen laten liggen om tijdig en gezamenlijk écht stappen te zetten. Daarmee blijft de verduurzaming van woningen de komende jaren helaas op een laag pitje staan.”