Raadsleden plaatsen Schoolzone bord, omdat wethouder geen actie onderneemt.

b_500_0_0_00_images_nieuwsberichten_1004.Schoolzone.01De veiligheid van de schoolkinderen van De Schakel en de Pijlstaartschool is in de gemeenteraad van De Ronde Venen regelmatig onderwerp van gesprek. Ondanks aandringen van de fracties van Ronde Venen Belang en PvdA-Groen Links-Lokaal Sociaal neemt wethouder Schouten geen maatregelen. In de laatste commissievergadering gaf wethouder Schouten aan te kijken wat mogelijk is. Een standaard reactie, die volgens beide fracties niet tot actie leidt. Reden genoeg om actie te ondernemen en zelf een “Schoolzone” bord op 5 oktober te plaatsen.

Veiligheid van kinderen is ons alles waard

De fracties voorzitters van beide partijen plaatsen zaterdag 5 oktober om 11.00 uur nu zelf borden.

Ernst Schreurs: “Deze onveilige situatie mag niet langer duren. De Wethouder onderneemt geen actie. Daarom doen we het zelf. Binnen ons bedrijf hebben we dit bord gemaakt en nu plaatsen we dat. “

Anco Goldhoorn: “Wij hebben de wethouder hier regelmatig op gewezen. Hij had allang actie kunnen ondernemen. Maar met dit bord zijn we er nog niet. Nu is het de beurt aan de ouders en andere weggebruikers om echt inhoud te geven aan de veiligheid”. En aan de wethouder om de officiele borden te plaatsen”.

Schoolzoneborden werken

Bij de Jozefschool staan schoolzoneborden. Na plaatsing zijn ouders, school en gemeente in overleg gegaan. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Op dit moment is er een echt veilige situatie ontstaan. Op deze ervaring moet volgens Schreurs en Goldhoorn worden voortgebouwd.

Goldhoorn: “Met het plaatsen van de borden geven we niet alleen een signaal aan de wethouder, maar ook aan de ouders. Alleen samen kun je iets doen aan de veiligheid”.

Schreurs: “Je moet dit ook niet zien als een ludieke actie, maar als een heel serieus signaal dat met beperkte middelen heel veel te bereiken is. Wij nemen aan dat de wethouder nu ook gaat kijken naar andere scholen waar de veiligheid in het geding is”. Goldhoorn: Ja, want goed voorbeeld doet goed volgen.

Plaats en tijdstip

De plaatsing van het bord vindt plaats op 5 oktober aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen om 11.00 uur.