Ruim baan voor de fiets!

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft schriftelijke vragen gesteld over de fietsvoorzieningen langs doorgaande wegen in De Ronde Venen. De fractie heeft namelijk geconstateerd dat de fietsvoorzieningen langs lang niet alle doorgaande wegen in De Ronde Venen optimaal zijn. Zo ontbreekt er soms een fietspad of de markering daarvan, is er sprake van slechts een enkel fietspad of sluiten de fietspaden niet goed op elkaar aan. Daarnaast zijn er ook ronduit gevaarlijke situaties waarbij het fietsverkeer noodgedwongen linksom moet rijden of een fietspad invoegt op de rijbaan.

“Dit moet anders”, vindt raadslid Pieter Kroon, “een fietser moet zich in De Ronde Venen veilig voelen. Daarvoor is het van belang dat er op alle doorgaande wegen goede fietsvoorzieningen zijn. Met goede fietsvoorzieningen wordt het ook aantrekkelijker om de fiets in plaats van de auto te nemen, en dat is niet alleen gezonder maar ook beter voor het milieu.”

De fractie heeft het college onder meer gevraagd of zij bereid is om bij het (groot) onderhoud aan wegen ook gelijk de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen mee te nemen. Dan gaat het bij voorkeur om vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg. Als dit niet mogelijk is, omdat een weg bijvoorbeeld te smal is, dan zijn met rood asfalt gemarkeerde fietsstroken een goed alternatief. Daarnaast heeft de fractie gevraagd of het college bereid is de meest onveilige situaties in De Ronde Venen zo snel mogelijk weg te nemen. Ook heeft de fractie gevraagd of er gelden vanuit de provincie benut kunnen worden voor de investeringen in fietsvoorzieningen. De provincie Utrecht wil namelijk investeren in een netwerk van provinciale doorfietsroutes waarbij zij ook alle werklocaties en knooppunten op termijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar wil maken voor de fiets.

Raadslid Pieter Kroon: “De fiets is voor afstanden tot 7,5 kilometer al een goed alternatief voor de auto, bij elektrische fietsen gaat het zelfs om afstanden tot 15 kilometer. Goede fietsvoorzieningen zijn hiervoor wel een voorwaarde. Wat de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal betreft geven wij in De Ronde Venen dan ook ruim baan voor de fiets!”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.