Sport

Voor PvdA/GroenLinks is sport belangrijk omdat het bijdraagt aan een goede gezondheid en onderlinge verbondenheid. Het verenigingsleven geeft veel voldoening. We stimuleren sportactiviteiten en ondersteunen het beleid hiertoe. Iedereen in De Ronde Venen moet op zijn of haar niveau kunnen sporten. Voor alle kinderen moet sport toegankelijk zijn.

In de komende raadsperiode willen we: 

  • De initiatiefnemers voor een nieuw sporthuis met zwembad in Abcoude blijven ondersteunen zodat zij dit sporthuis kunnen realiseren.
  • Binnensportaccommodaties meer ‘eigendom’ laten worden van de verenigingen. De relatie huurder-verhuurder opnieuw invullen, zodat de verenigingen met meer eigen initiatief en flexibiliteit gebruik kunnen maken van de accommodaties.
  • Sportverenigingen zo nodig financiële steun geven om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en voor iedereen betaalbaar sportaanbod.
  • De samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen stimuleren.
  • Dat meer jongeren gaan sporten en lid worden van een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen.
  • Voor senioren en mensen met een beperking komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze verschillende groepen.
  • Dat er meer sport- en spelmogelijkheden komen in de openbare ruimte, denk bijvoorbeeld aan hardlooppaden en speeltuinen.
  • Rookvrije sportverenigingen stimuleren, bijvoorbeeld door hier voorwaarden aan de stellen in de subsidieverlening.