Standpunten

PvdA/GroenLinks is dé sociale en groene partij in De Ronde Venen. We zijn een partij die het geluid van progressieve mensen uit onze gemeente omzet in lokale politiek. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij drie kernthema’s met daaronder onze standpunten:

Een open en progressieve gemeente

PvdA/GroenLinks bouwt verder aan een open en progressieve gemeente. We willen dat bewoners grip krijgen op hun leefomgeving en omzien naar elkaar. Veiligheid, inspraak, participatie en cultuur zijn belangrijke onderwerpen. Nieuwkomers zijn welkom en we hebben aandacht voor inclusiviteit en diversiteit, iedereen hoort erbij. We willen leefbare en vitale dorpen!

Inwonersparticipatie Cultuur Iedereen hoort erbij

Een gezonde en sociale gemeente

PvdA/GroenLinks staat voor een gezonde en sociale gemeente. Een gemeenten met goed onderwijs en goede zorg. Een gemeente waarin iedereen werk of een zinvolle dagbesteding heeft en waarin niemand in armoede hoeft te leven of op te groeien. Waar je gezond kan leven met tal van mogelijkheden om te sporten en bewegen. Maar ook een gemeente die financieel gezond is.

Onderwijs Zorg en welzijn Werk en economie
Armoede Sport Financiën

Een groene en duurzame gemeente

PvdA/GroenLinks staat voor een groene en duurzame gemeente. Met veel groen en waarin we goed zorgen voor onze natuur. Een gemeente waarin we kiezen voor duurzame landbouw, waarin we toewerken naar een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2040 en waarin we afval steeds meer gaan zien als grondstoffen. Een gemeente waarin er ruimte is voor zowel jong als oud om te wonen, en waarin we kiezen voor duurzame mobiliteit, zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Natuur en groen Landbouw Duurzaamheid
Afval en grondstoffen Wonen Mobiliteit en infrastructuur
Fietsen en wandelen