Stappen gezet om overlast door hondenpoep terug te dringen

Prullenbak poepzakjes dispenserIn april van dit jaar heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van overlast door hondenpoep. Daarin stelde we onder meer vragen over wat de gemeente doet om de overlast terug te dringen, of het college bereid is om duidelijkere regels te stellen en of het college bereid is om (een deel van) de hondenbelasting in te zetten voor het creëren van voorzieningen voor honden, zoals hondenuitlaatplaatsen, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van prullenbakken met zogenaamde ‘poepzakjes’ dispensers.

Uit de beantwoording van het college bleek dat het college bereid was tot het stellen van duidelijkere regels en hondeigenaren hierop te wijzen. Daarnaast was het college ook bereid om éénmalig hondenpoepzakjes beschikbaar te stellen.

Met het raadsbesluit van 17 december hebben deze duidelijkere regels een plek gekregen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor is elke eigenaar van een hond nu verplicht om de uitwerpselen van zijn of haar hond in de openbare ruimte direct op te ruimen, tenzij er sprake is van een door het college aangewezen hondenuitlaatplaats.

Bij dit onderwerp hebben PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, CDA en RVB ook een motie ingediend om hondeigenaren op deze nieuwe regels te wijzen en het aantal hondenuitlaatplaatsen uit te breiden.

“Met deze nieuwe regels hopen wij de overlast van hondenpoep terug te kunnen dringen. Hondenpoep moet net als elke andere soort afval gewoon opgeruimd worden. Echter, het is wel belangrijk om hondeigenaren hierbij ook te ondersteunen. Dat doen we onder meer door het college te vragen om uitbreiding van het aantal hondenuitlaatplaatsen en het verstrekken van hondenpoepzakjes,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.