Thema verkiezingscampagne PvdA/GroenLinks: Durf te kiezen!

Op 18 december heeft de ledenvergadering van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Pieter Kroon is gekozen tot lijsttrekker. De boodschap waarmee de partij de verkiezingen ingaat is ‘Durf te kiezen!’.

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Ik ben trots dat ik de lijst mag trekken van PvdA/GroenLinks. We hebben een prachtige kandidatenlijst en een stevig programma, waarmee we de grootste crissisen van deze tijd aanpakken: de klimaatcrisis en de wooncrisis. We zijn daarmee écht een andere keuze met een heldere sociale en groene koers. Daarom roepen wij inwoners op: Durf te kiezen! 

Mix van jong talent en ervaring
De kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks wordt aangevoerd door een mix van nieuw talent en ervaring. De lijsttrekker Pieter Kroon (32) uit Abcoude wordt gevolgd door het ervaren raadslid Ernst Schreurs uit Vinkeveen. Monique Prins, eveneens uit Vinkeveen, is op plek 3 een nieuwkomer op de lijst. Zij heeft ervaring als jurist, bestuursadviseur en leerkracht, is een echte verbinder en maatschappelijk zeer betrokken.

Wim Verbree uit Baambrugge staat op plek 4, hij heeft veel kennis en ervaring binnen de gemeentelijke overheid en is groenspecialist met een passie voor inwonersparticipatie. Matthijs van Bemmel uit Wilnis staat op plek 5 en is met zijn 18 jaar de jongste kandidaat. Hij draait al enige tijd mee als commissielid voor PvdA/GroenLinks en had als jongere van de klimaatgeneratie een indrukwekkende inbreng bij de inspraakavonden over de lokale energietransitie.

Stevig sociaal en groen programma
Het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks biedt een antwoord op de grootste uitdagingen van deze tijd. Het programma zet stevig in op de bouw van meer en vooral betaalbare woningen voor jong en oud. Daarnaast pakt de partij door met een realistische aanpak voor de klimaatcrisis. PvdA/GroenLinks wil een gerichte aanpak per wijk om de inwoners te helpen bij verduurzaming van woningen en opwekking van schone energie. Verder wordt ingezet op het behoud van lokale voorzieningen zoals de Bibliotheek, ondersteuning van buurthuizen en bewonersinitiatieven, bestrijding van armoede, aanbod van goede en laagdrempelig hulp en zorg en meer groen. Ook wil de partij meer investeren in kunst en cultuur. 

Durf te kiezen
PvdA/GroenLinks is een samenwerking tussen de PvdA, GroenLinks en progressieve inwoners van de gemeente De Ronde Venen. De partij is daarmee lokaal geworteld en vertegenwoordigt iedereen die sociale, groene en progressieve politiek belangrijk vindt.

Kies voor klimaat, voor betaalbare woningen, voor goede zorg, voor lokale voorzieningen en voor groen. Durf te kiezen, kies PvdA/GroenLinks!

Zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma zijn binnenkort te vinden op www.pvdagroenlinks.com.