Tóch geld voor zorg naar asfalt, maar wel een stevige duurzaamheidsambitie

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 en donderdag 2 juni werd de kadernota behandeld. In deze nota staan de belangrijkste dingen die in de begroting voor 2017 moeten komen.

Bezuiniging op zorg, investering in asfalt
Uit de kadernota bleek dat het nieuwe college structureel 740.000 euro wil bezuinigen op de zorg en dit vervolgens wil investeren in asfalt. Dit terwijl er binnen de zorg nog ontzettend veel onzekerheden zijn. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) spreekt onder meer van een ‘black box’: niemand weet nog waarom er minder mensen zorg nodig lijken te hebben sinds de gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn. Een voorstel van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal om te onderzoeken hoe het komt dat er geld is overgebleven kreeg geen steun van coalitiepartijen CDA, VVD en RVB en werd daarmee verworpen. Een voorstel van de volledige oppositie om niet te bezuinigen op zorg werd eveneens verworpen door de coalitiepartijen.

“Het kan niet zo zijn dat we geld over houden op de zorg en dat we daarbij niet onderzoeken wat daar de oorzaak van is. Alle signalen wijzen erop dat we het geld nog hard nodig hebben. Het nieuwe college kiest er op voorhand voor om dit overgebleven geld te bezuinigen en zelfs te investeren in asfalt. Dat is onbegrijpelijk,” aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Kinderarmoede
Behalve dat de bezuiniging op zorg niet voorkomen kon worden, werden ook twee voorstellen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal om iets te doen aan kinderarmoede niet gesteund. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat 8,1% van de kinderen in De Ronde Venen het risico loopt om op te groeien in armoede. De fractie deed dan ook samen met de ChristenUnie-SGP en Lijst 30-11 een voorstel om een plan op te stellen om kinderarmoede in De Ronde Venen te voorkomen en te verminderen. Helaas steunden de coalitiepartijen CDA, VVD en RVB dit voorstel niet. Ook een voorstel dat de fractie samen indiende met Lijst 30-11, D66 en Lijst 8 Kernen om kinderen die opgroeien in armoede deel te kunnen laten nemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals dat ook bij sport kan, kreeg onvoldoende steun.

“Het is enorm teleurstellend dat de nieuwe coalitiepartijen kinderarmoede niet als een urgent probleem zien en dat concrete voorstellen om daar iets aan te doen niet op voldoende steun kunnen rekenen,” aldus raadslid Pieter Kroon.

De Ronde Venen Klimaatneutraal 2040
Naast de tegenvallers op het gebied van het sociaal domein was er ook succes. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal diende namelijk samen met Lijst 30-11, D66 en Lijst 8 Kernen een motie in om als gemeente toe te werken naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Deze motie kon wel op steun rekenen en werd raadsbreed aangenomen.

Raadslid Pieter Kroon: “Met deze motie heeft de gemeente De Ronde Venen de ambitie uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een mooie en concrete duurzaamheidsambitie, nu is het zaak om daar ook concreet aan te gaan werken!”