Veel meer vliegtuigen boven De Ronde Venen

KLM-toestel op landingsbaan Schiphol
KLM-toestel op landingsbaan Schiphol

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de toegenomen luchtverkeersbewegingen boven De Ronde Venen. In 2015 was er al sprake van een toename door onderhoud aan de Aalsmeerbaan en het daardoor toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan. Dit najaar start er verder een experiment waarbij het luchtverkeer dat bij Schiphol opstijgt vanaf de Kaagbaan eerder af zal buigen naar het oosten. Hierdoor zal het luchtverkeer boven De Ronde Venen verder toenemen. Inwoners ondervinden hier last van door een toename van de geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.

TNO toonde eind 2014 al aan dat de concentraties van het schadelijke ultrafijnstof rondom Schiphol sterk verhoogd zijn. Dit ultrafijnstof kan leiden tot longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het RIVM is sinds kort dan ook een onderzoek gestart naar de effecten van de luchtvervuiling door Schiphol op de gezondheid van omwonenden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat de gevolgen zijn ten aanzien van dit route-experiment voor De Ronde Venen. De fractie wil onder meer weten welke dorpen er het meeste last van zullen ondervinden en of er nog meer plannen op stapel staan die een toename van het luchtverkeer voor De Ronde Venen betekenen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de overlast van het luchtverkeer ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit zoveel mogelijk te beperken en hoe het college voornemens is de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

“De toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen is slecht voor het woon- en leefklimaat. Inwoners ervaren overlast door het geluid en lopen daarbij ook nog eens gezondheidsrisico’s door de verslechterde luchtkwaliteit. Met ontwikkelingen als de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en experimenten als deze komt een gezonde leefomgeving steeds verder onder druk te staan en dat baart ons zorgen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.