Verbod op oplaten ballonnen in De Ronde Venen

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft unaniem ingestemd met een verbod op het oplaten van ballonnen. De regel is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar aanleiding van schriftelijke vragen die de fractie van PvdA/GroenLinks eerder dit jaar stelde aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat het vanaf nu verboden is om ballonnen op te laten in De Ronde Venen. Ballonnen blijven na oplaten namelijk lang achter in het milieu, ook als ze biologisch afbreekbaar zijn. Daardoor raken dieren verstrikt in de touwtjes of gaan ze dood door het inslikken van de resten.”

Wensballonnen en zwerffietsen
Behalve het oplaten van gewone ballonnen, is ook het oplaten van wensballonnen verboden. Deze zijn eveneens vervuilend, maar zijn daarnaast ook brandgevaarlijk door het vuur dat nodig is om de ballon te laten vliegen. Zo zijn het bekende veroorzakers van brand aan woningen en vormen ze een risico op natuurbranden.

In de wijziging van de APV zijn ook nieuwe regels opgenomen ten aanzien van zwerffietsen. Voorheen had de gemeente geen mogelijkheid om deze weg te halen, waardoor deze vaak lange tijd in de openbare ruimte bleven staan. Met de nieuwe regels kan de gemeente deze fietsen nu wel weghalen en moeten zwerffietsen een probleem van het verleden worden.

Geen verbod op lachgas
In de schriftelijke vragen eerder dit jaar heeft PvdA/GroenLinks ook gevraagd om het instellen van een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Er zijn nog maar weinig gemeenten die dit ook daadwerkelijk gedaan hebben, en het is onduidelijk hoe juridisch houdbaar een dergelijk verbod is. Daarom is het nog niet opgenomen bij deze wijziging van de APV. In het geval van overlast kan het college op grond van de APV al wel ingrijpen en bij evenementen wordt een verbod op de verkoop in de vergunning opgenomen.