Vragen over ontwikkelingen op Fort bij Uithoorn

PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen op het Fort bij Uithoorn, in de volksmond beter bekend als Fort Amstelhoek. Dit naar aanleiding van verontruste reacties van omwonenden en inwoners van Amstelhoek over de voorgenomen plannen.

Uitgebreide toekomstplannen
Recent zijn door de pachters van het Fort bij Uithoorn de toekomstplannen voor het fort toegelicht. Uit deze plannen blijkt dat het bedoeling is om op het fort een extra woonhuis, een restaurant, een vergadercentrum, een museum, een waterspeeltuin en een hotel met 60 hotelkamers te realiseren. Daarbij zijn deze hotelkamers zowel binnen als buiten het fort voorzien, zoals op de ringdijk rondom het fort.

De plannen bevinden zich nog in de conceptuele fase. Eerst moet er nog met de omgeving gesproken worden en ook de gemeente moet nog een standpunt innemen. De prominente aanwezigheid van de gemeente bij de bijeenkomst op het fort heeft bij omwonenden echter een ander beeld opgeroepen. Dit beeld werd mede versterkt doordat de initiatiefnemers, volgens omwonenden, verkondigen dat alles al in kannen en kruiken zou zijn. De gemeente ontkent dat dit het geval zou zijn.

Vernietiging van natuur
Eén van de onderzoeken die uitgevoerd moet worden in het kader van de haalbaarheid van de plannen is een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden, maar inmiddels is door omwonenden geconstateerd dat de pachters van het fort een aantal bomen gekapt hebben en dat er natuur (begroeiing) is vernietigd. Behalve dat dit niet mag omdat de natuur op het fort beschermd is, is bij omwonenden het beeld ontstaan dat de initiatiefnemers alvast vooruit willen lopen op het plan en de dieren hebben willen verjagen voordat er ecologisch onderzoek plaats kon vinden.

Schriftelijke vragen
Het vertrouwen bij omwonenden in een transparant proces rondom de ontwikkelingen op het fort is hierdoor tot een dieptepunt gedaald. PvdA/GroenLinks heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat ze van de plannen voor het fort vindt en hoe ze aankijkt tegen de opstelling van de pachters richting de omgeving. Ook wil de fractie weten of het vernietigen van een deel van de natuur op het fort van invloed is op een eventueel nog uit te voeren ecologisch onderzoek. Als laatste wil de fractie weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat dat het vertrouwen van omwonenden hersteld wordt en hoe het college voor een transparant proces gaat zorgen met goede communicatie naar inwoners.

“Inwoners moeten goed betrokken worden bij dit soort ontwikkelingen, daarvoor is het belangrijk dat er sprake is van een transparant proces en goede communicatie. De gemeente moet onduidelijkheden zo snel mogelijk wegnemen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.