Wethouders Erika Spil en Ria Zijlstra vinden elkaar over de provinciegrenzen heen

Wethouder Ria Zijlstra (Uithoorn) en Erika Spil (De Ronde Venen)
Ria Zijlstra (Uithoorn) en Erika Spil (De Ronde Venen)

“Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren” schreef Elsschot jaren geleden. Voor de inwoners van Uithoorn en De Ronde Venen is dit een provinciegrens. Wethouders Ria Zijlstra (Uithoorn) en Erika Spil (De Ronde Venen) hebben de handen ineen geslagen om deze grens te omzeilen. Een eerste stap is het gezamenlijk uitvoeren van het jongerenwerk.

Ria Zijlstra: “Vooral als het om jongeren gaat, zien wij dat zij heel makkelijk tussen Uithoorn en De Ronde Venen reizen. Ze gaan over de provinciegrens heen naar school, zoeken samen het vertier op en ook bij problemen weten ze elkaar heen en weer te vinden. Het is dus een logische stap om het jongerenwerk samen uit te voeren. Natuurlijk zijn sommige jongerenwerkers meer op Uithoorn gericht en anderen op De Ronde Venen om het specifieke van elke gemeente te waarborgen”

Erika Spil vult aan: “Voor de Jeugdzorg en Passend Onderwijs zijn wij aangewezen op de provincie Utrecht, terwijl er kinderen zijn die in de provincie Noord-Holland naar school gaan. Ze gaan naar het Alkwin College, Thamen of de Dolfijn. Een samenwerking met Uithoorn ligt dus voor de hand.”

Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt uit de verhalen van ouders die zich bij de wethouders melden. Zij lopen tegen grote problemen aan als zij hun kind in de andere provincie op school, dagopvang of speciaal onderwijs willen hebben. Dat is op dit moment alleen mogelijk als er toestemming wordt gegeven door de eigen provinciale betrokken partijen.

Erika Spil: “Op dit moment zijn wij in overleg met onder andere de beide provinciale besturen, de besturen van Passend Onderwijs en andere belanghebbenden over hoe we het voor de kinderen zo makkelijk mogelijk kunnen maken. De samenwerking in het jongerenwerk is een eerste stap. Als de gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg krijgen, kunnen we echte stappen zetten. Voor een kind moet het niet uitmaken in welke provincie hij woont. Een kind moet de zorg en opleiding krijgen die hij nodig heeft.”