Wim Klaassen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Voormalig raadslid van PvdA/GroenLinks Wim Klaassen uit Mijdrecht kreeg maandagochtend uit handen van burgemeester Maarten Divendal een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Hij kreeg dit voor 46 jaar vrijwillig politiek en maatschappelijk werk in de gemeente. Hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. PvdA/GroenLinks feliciteert Wim van harte met deze welverdiende onderscheiding!

Politiek en maatschappelijke betrokken
Wim Klaassen was negen jaar gemeenteraadslid voor PvdA/GroenLinks (toen nog bekend als ‘De Combinatie’), sindsdien heeft hij de fractie ondersteund als steunfractielid en heeft hij zich ingezet voor het Ombudsteam van PvdA/GroenLinks. Daarnaast was hij bestuurder van GroenLinks afdeling De Ronde Venen en van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, voorheen de Stichting Leefbaarheid.

In 1974 richtte Wim Klaassen samen met Leo van der Horst een afdeling van de PPR op in Mijdrecht, een van de voorlopers van GroenLinks. Hij was een drijvende kracht in partijbesturen die volgden, vooral als bruggenbouwer en verbinder.

Vriendelijk en sociaal bewogen
Maarten Divendal en sprekers benadrukten bij de uitreiking zijn vriendelijkheid en roemden zijn sociale bewogenheid. Zo heeft hij er als raadslid onder meer voor gezorgd dat kinderen van mensen die dat niet konden betalen, computers met internet kregen en dat zij zwemlessen konden volgen. Toenmalig burgemeester Burgman zei bij zijn afscheid van de gemeenteraad in 2010 ook al: je maakt je druk om alles wat met onrecht van doen heeft.

Wim speelde ook een belangrijke rol in de steun van de gemeente De Ronde Venen aan de zustergemeente Kalangala in Oeganda. Onze gemeente hielp met het opzetten van een afvalinzamelingssysteem om de leefsituatie van de gezinnen daar te verbeteren. Wim bracht hiervoor twee keer een bezoek aan Oeganda.

Een welverdiende onderscheiding voor deze actieve en sociaal bewogen man.