Wim Verbree vervangt tijdelijk Monique Prins

Raadslid Monique Prins neemt 16 weken ziekteverlof in verband met een wat langer durend herstel van een corona infectie. Gedurende deze periode zal Wim Verbree het raadslidmaatschap van Monique tijdelijk overnemen. Wim stond op plek 4 van de kandidatenlijst en is momenteel commissielid voor PvdA/GroenLinks. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 november 2022 wordt Wim officieel geïnstalleerd.

Tijdelijke portefeuilleverdeling
Door de tijdelijke vervanging van Monique vindt er ook een wijziging plaats in de portefeuilleverdeling. De portefeuilles van Monique worden verdeeld over Wim Verbree en Pieter Kroon. Ernst Schreurs en Wim delen voorlopig de portefeuilles Personeel en organisatie, bestuur en ICT en Financiën.

De verdeling ziet er gedurende de vervanging van Monique als volgt uit:

Pieter Kroon, fractievoorzitter
Inwonersparticipatie, Inclusie en diversiteit, Fietsen, Openbaar vervoer, Luchtvaart, Landbouw en voedsel, Klimaat en energie, Afval en grondstoffen, Wmo, Jeugdzorg, Onderwijs, Armoede en schulden, Werk en inkomen en Kunst, cultuur en erfgoed.

Ernst Schreurs, raadslid
Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Wonen, Wegen en infrastructuur, Economie, Recreatie en toerisme, Personeel en organisatie, Bestuur en ICT en Financiën.

Wim Verbree, raadslid
Groen, natuur en biodiversiteit, Sport en bewegen, Personeel en organisatie, Bestuur en ICT, Financiën en de Auditcommissie.